Voorwaarden en prijzen Jeroen Goossens Patisserie Opleidingen

Deze opleidingen omvatten 1, 2 of 3 dagen waarin u zich kunt bijscholen op die onderdelen die u wenst. De voorwaarden hiervoor zijn:

U geeft zich alleen schriftelijk op via digitale inzending van het aanmeldingsformulier op de website.

U ontvangt vervolgens een bericht op welke dagen u bent ingedeeld. Hierbij vindt nader overleg met U plaats.

De lessen van elke opleiding vinden in het weekeinde plaats.

U neemt eigen vakkleding mee naar de leslocatie in Almere,
Argonweg 56, 1362 AC.

U neemt eigen handmaterialen mee naar de les (dit wordt per opleiding vooraf aangegeven).

De lessen zijn inclusief een verzorgde lunch in de middagpauze.

Er wordt basiskennis van het Patisserie vak vereist.

De lestijden zijn van 10:00 uur tot circa 19:00 uur

De prijs van een opleiding bedraagt Euro 210,- per persoon per dag, inclusief BTW een tweedaagse opleiding kost dus Euro 420,- per persoon, inclusief BTW een driedaagse opleiding kost dus Euro 630,- per persoon, inclusief BTW (zaterdag, zondag en maandag)

Alle lesgelden dienen voor de aanvangsdatum van de betreffende opleiding in zijn geheel per bank te zijn voldaan. Er vindt geen restitutie van lesgelden plaats.

Het gebruik van alle benodigde grondstoffen is bij de opleidingsprijs inbegrepen.

Na afloop van de opleiding ontvangt u een certificaat van deelname op uw persoonsnaam en geboortedatum.