Privacyverklaring

Dank u hartelijk voor uw interesse in mijn diensten. U kunt deze site vrij bezoeken zonder dat uw persoonsgegevens worden bewaard. Pas als u van mijn diensten gebruik gaat maken heb ik deze nodig om mijn diensten te verlenen.

Gegevens die wij verwerken
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bedrijfsadres en/of privé-adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@jeroengoossensdp.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Jeroen Goossens Dutch Pastry verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming
Jeroen Goossens Dutch Pastry neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Jeroen Goossens Dutch Pastry) tussen zit.

Gebruikte computerprogramma's en/of systemen
Jeroen Goossens Dutch Pastry gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 • Online boekhoudprogramma voor het verwerken, versturen en maken van facturen. Alleen van actieve klanten worden de gegevens bewaard.
 • Emailprogramma.
 • Whatsapp voor het versturen van berichten aan klanten met betrekking tot afspraken.
 • Clientregistratie-programma in een beveiligde omgeving.

Bewaren van persoonsgegevens
Jeroen Goossens Dutch Pastry bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Boekhoudprogramma: voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoon. Voor het versturen van facturen en het verwerken van betaalgegevens. Uw gegevens worden op verzoek verwijderd. Jaarlijks worden de data opgeschoond; oude klanten verwijderd.
 • Mailchimp: voornaam, achternaam, e-mailadres. U kunt zich hiervoor zelf aan- of afmelden.
 • E-mail: voornaam, achternaam, e-mailadres. Voor het versturen van persoonlijke mails betreffende antwoorden op uw vragen, berichtgevingen omtrent de diensten waar u zich voor heeft opgegeven.
 • Whatsapp: voornaam, achternaam, telefoonnummer: Alleen als u van een dienst gebruik maakt om te kunnen communiceren rondom deze dienst. Bijvoorbeeld het bevestigen of wijzigen van een afspraak.

Delen van persoonsgegevens met derden
Jeroen Goossens Dutch Pastry verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Jeroen Goossens Dutch Pastry gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Jeroen Goossens Dutch Pastry en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@jeroengoossensdp.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Klachten
Jeroen Goossens Dutch Pastry wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Jeroen Goossens Dutch Pastry neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@jeroengoossensdp.nl.

Verantwoordelijke functionaris
Jeroen Goossens is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Jeroen Goossens is tevens de Functionaris Gegevensbescherming van Jeroen Goossens Dutch Pastry. Hij is te bereiken via info@jeroengoossensdp.nl.

Contactgegevens
Jeroen Goossens Dutch Pastry
Argonweg 56
1362 AC Almere
Tel.: 06 14 38 93 31
E-mail: info@jeroengoossensdp.nl